СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

ИЗМЕНА СТАТУТА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ
БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

СТАТУТ ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“