ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Драгана Којић Директор (од 06.07.2015.) 100% Учитељски Факултет   18
Раденка Грујић Секретар 100% Правни факултет 11
Бојана Кузмановић Педагог 100% Филозофски факултет 2
Александра Станишић Библиотекар   11,11% 3
Рада Стокановић Библиотекар 38, 89% 3
Дивка Дрезгић Шеф рачуноводства 100% 28
Којић Живанко   Административно-финансијски радник 50% 19

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Слађана Зорбић Чистачица 100% 19
Милица Марић Чистачица 100% 15
Миланка Лацковић Чистачица 82,22% 5
Владан Лацковић-Очаге Чистачица 100% 16
Славенка Теодоровић Чистачица 100% 3
Слободан Теодоровић Домар-мајстор одржавања 100% 9

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Стручно веће за језике

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Александра Станишић Српски језик   88, 89% 3
Бојана Милосављевић Српски језик 100% 11
Катарина Машић Енглески језик 100% 19
Миланка Бошеска Енглески језик   90% 15
Наталија Вуковић Руски језик 88,89% 8

Стручно веће за друштвене науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Рада Стокановић Историја 40% 3
Синиша Благојевић Историја   30% 25
Весна Станојчић Географија 70% 20

Стручно веће за природне науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Јелена Мартиновић Физика   30 %
Ивана Мартиновић Физика 30 %
Ивона Павловић Хемија 40%   11
Бранислав Коларић Математика Информатика 98%   5
Јасмина Цветиновић Математика Информатика 98%   11
Јелена Стевановић Биологија 50% 8
Гордана Пајић Биологија 30% 10

Стручно веће за уметност и вештине

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Велинка Мирковић Музичка култура 50%   28
Данка Милићевић Ликовна култура 40% . 19
Миодраг Савић Физичко васпитање 100%   35
Владимир Стевановић Физичко васпитање 15% .
Стеван Остојић Веронаука 75% 11
Данијел Стокановић веронаука 15%   9
Биљана Уларџић ТИО и информат. 100%   22
Стојан Аничић Ликовна култура и Цртање сликање вајање 15%   21

Разредна настава

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Драгица Ненадовић (замена директора) Разредна настава 100%   7
Бранимир Нинковић Разредна настава 100%   22
Верица Ерцеговчевић Разредна настава 100%   31
Славка Савић Разредна настава 100%   37
Соња Теодоровић (руководилац ИО) Разредна настава 100%   20
Биљана Мијатовић Разредна настава 100%   21
Весна Кузмановић Разредна настава 100%   20
Весна Остојић Разредна настава 100%   23
Ратко Мијатовић   Разредна настава 100%   39
Светлана Поповић-Станојчић Разредна настава 100%   23