Административно-финансијско особље:

Ред.број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Завршена школа   Радно место Степен струч. Стручни испит Стаж Године живота
1. Раденка Грујић Правни факултет Секретар VII Да 19 55
2. Слободанка Тадић Виша економска Шеф рачуноводства VI да 5 48
3. Којић Живанко Средња економска административни радник IV Не 15 59
4. Дивка Дрезгић Средња економска Рачуноводство IV Не 23 54

Директор:

Драгана Којић

Помоћно технички радници:

Ложач:

Ред.број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Школска спрема Степен струч. Стаж Године живота
1. Поповић Милорад КВ III 33 60
2. Теодоровић Слободан КВ III 4 53

Помоћни радници- радници за одржавање чистоће:

Ред.број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Школска спрема Степен струч. Стаж Године живота
1. Маринковић Биљана НКВ I 3 39
2. Зорбић Слађана НКВ I 16 45
3. Марић Милица НКВ I 13 39
4. Васић Драган НКВ I 22 62
5. Лацковић Владан НКВ 1 12 44

Домар:

Р.БР. Презиме и име Школска спрема Степен стручности Стаж Године живота
1. Зорбић Драгомир РТВмеханичар III 38 63

Предметна настава:

Р. број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Предмет који предаје
1 МИЛОСАВЉЕВИЋ БОЈАНА Српски језик
2 КОЈАДИНОВИЋ СВЕТЛАНА Српски језик
3 ЗОРБИЋ РАДА Руски језик
4 МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА Физика
5 СТАНОЈЧИЋ ВЕСНА Географија
6 МАШИЋ КАТАРИНА Енглески језик
7 БОШЕСКА МИЛАНКА Енглески језик
8 УЛАРЏИЋ БИЉАНА ТО и информатка
9 МИРКОВИЋ ВЕЛИНКА Музичка култура
10 БОГДАНОВИЋ НЕНАД Веронаука
11 КОЛАРИЋ ТОМИСЛАВ Историја
12 БЛАГОЈЕВИЋ СИНИША Историја
13 САВИЋ МИОДРАГ Физичко васпитање
14 МАРТИЋ САША Физичко васпитање
15 КОЛАРИЋ БРАНИСЛАВ Математика и информатика
16 ЦВЕТИНОВИЋ ЈАСМИНА Математика
17 ДАНКА МИЛИЋЕВИЋ Ликовна култура, ЦСВ
18. СТОЈАН АНИЧИЋ Ликовна култура, ЦСВ
19 ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ Биологија
20. ПАЈИЋ ГОРДАНА Биологија

Разредна настава:

КЛЕЊЕ

Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Завршена школа и стручни назив из дипломе Предмети које предаје Степен стручности Стручни испит Стаж Године живота
1. Нинковић Бранимир Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе -сви обавезни наставни предмети, -изборни VI Да 17 48
2. Ерцеговчевић Верица Учитељски факултет Сомбор, професор разредне наставе сви обавезни наставни предмети, -изборни VII Да 25 54
3. Савић Славка Учитељски факултет Ужице, професор разредне наставе сви обавезни наставни предмети, -изборни VII Да 31 53
4. Мајсторовић Славица Учитељски факултет ,професор разредне наставе сви обавезни наставни предмети, изборни предмет VII Да 13 49

ЦРНОБАРСКИ САЛАШ

Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Завршена школа и стручни назив из дипломе Предмети које предаје Степен струч. Стручни испит Стаж Године живота
1. Мијатовић Биљана Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе сви обавезни наставни предмети, -изборни VI Да 15 49
2. Остојић Весна Педагошка Академија Шабац, наставник разредне наставе сви обавезни наставни предмети,-изборни VI Да 17 55
3. Кузмановић Весна Педагошка академија Шабац, наставник разредне наставе сви обавезни наставни предмети, изборни предмет VI Да 14 47
4. Теодоровић Соња Учитељски факултет, Бијељина, професор разредне наставе сви обавезни наставни предмети, изборни предмет VII Да 15 47

ОЧАГЕ

Редни број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Завршена школа и стручни назив из дипломе Предмети које предаје Степен струч. Стручни испит Стаж Године живота
1. Ратко Мијатовић Учитељски факултет Ужице сви обавезни наставни предмети, изборни предмет VII Да 32 58
2. Светлана – Поповић Станојчић Учитеаски факултет Сомбор сви обавезни наставни предмети,-изборни VII Да 17 50

Стручни сарадник: