ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Драгана Којић Директор (од 06.07.2015.) 100% Учитељски Факулт.   15
Раденка Грујић Секретар 100%
Правни ф.
9
Бојана Кузмановић Педагог 100% Филизофски ф. 1
Александра Станишић Библиотекар(50%)   50% 10 месеци
Дивка Дрезгић Шеф рачуноводства 50% 26
Слободанка Тадић Шеф рачуноводства 50% 8
Којић Живанко   Административно-финансијски радник 50% 16

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Слађана Зорбић Чистачица 100% 18
Милица Марић Чистачица 100% 15
Биљана Маринковић Чистачица 82,22% 3
Владан Лацковић-Очаге Чистачица 100% 14
Драган Васић-Ц.Салаш Чистачица 100% 25
Славенка Теодорвић Домар мајстор одржавања 50% 1
Слободан Теодоровић Домар-мајстор одржавања 100% 7

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Стручно веће за језике

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Јелена Стевановић Вујанић (А. Станишић и И.Ракић замене) Српски језик   88,89% 3
Бојана Милосављевић Српски језик 100% 9
Катарина Машић Енглески језик 100% 17
Миланка Бошеска-(Јелена Јокић замена) Енглески језик   90% 13
Рада Зорбић ( Наталија Вуковић) Руски језик 88,89% 37

Стучно веће за друштвене науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Дарко Костић Историја 50% 5
Синиша Благојевић Историја   20% 23
Весна Станојчић Географија 70% 18

Стручно веће за природне науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Гордана Милинковић Физика   60% 8
Ивона Павловић Хемија 40%   10
Бранислав Коларић Математика Информатика 98%   4
Јасмина Цветиновић Математика Информатика 98%   8
Јелена Стевановић Биологија 50% 7
Гордана Пајић Биологија 30% 21

Стручно веће за уметност и вештине

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Велинка Мирковић Музичка култура 50%   26
Данка Милићевић Ликовна култура 40% . 17
Миодраг Савић Физичко васпитање 100%   33
Саша Мартић Физичко васпитање 20% . 4
Стеван Остојић Веронаука 80%   9
Данијел Стокановић веронаука 10%   7
Биљана Уларџић ТИО и информат. 100%   20
Стојан Аничић Ликовна култура и Цртање сликање вајање 10%   19

Разредна настава

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Драгица Ненадовић замена (директора) Разредна настава 100%   5
Бранимир Нинковић Разредна настава 100%   20
Верица Ерцеговчевић Разредна настава 100%   29
Славка Савић Разредна настава 100%   35
Соња Теодоровић (руководилац ИО) Разредна настава 100%   18
Биљана Мијатовић Разредна настава 100%   21
Весна Кузмановић Разредна настава 100%   18
Весна Остојић Разредна настава 100%   21
Ратко Мијатовић   Разредна настава 100%   37
Светлана Поповић-Станојчић Разредна настава 100%   21