ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Драгана Којић Директор (од 06.07.2015.) 100% Учитељски Факултет   18
Раденка Грујић Секретар 100% Правни факултет 12
Бојана Кузмановић Педагог 100% Филозофски факултет 3
Александра Станишић Библиотекар   27, 78% 4
Бојана Милосављевић Библиотекар 11,11% 13
Дивка Дрезгић Шеф рачуноводства 100% 29
Маријана Милински Административно-финансијски радник 50% 2

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Слађана Зорбић Чистачица 100% 22
Милица Марић Чистачица 100% 19
Миланка Лацковић Чистачица 82,22% 2
Владан Лацковић- Очаге Чистачица 100% 17
Славенка Теодоровић Чистачица 100% 4
Слободан Теодоровић Домар-мајстор одржавања 100% 10

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Стручно веће за језике

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Александра Станишић Српски језик   72, 22 4
Бојана Милосављевић Српски језик 88,89% 13
Катарина Машић Енглески језик 100% 20
Наташа Матић Енглески језик   20%
Љиљана Михајловић Енглески језик 30% 1
Мина Недељковић Енглески језик 20% 5
Наталија Вуковић Руски језик 77,77% 2

Стручно веће за друштвене науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Весна Добривојевић Историја 35% 8
Синиша Благојевић Историја   30% 26
Весна Станојчић Географија 65% 21

Стручно веће за природне науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Јелена Мартиновић Физика   20 % 6
Ивана Мартиновић Информатика 5% 8
Ивона Павловић Хемија 40%   13
Бранислав Коларић Математика Информатика 98%   7
Јасмина Цветиновић Математика Физика 98%   11
Јелена Стевановић Биологија 50% 11
Гордана Пајић Биологија 20% 24

Стручно веће за уметност и вештине

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Велинка Мирковић Музичка култура 40%   29
Данка Милићевић Ликовна култура 40% . 20
Миодраг Савић Физичко васпитање 100%   36
Владимир Стевановић Физичко васпитање 5 % 1
Стефан Богдановић Веронаука 75% 1
Данијел Стокановић Веронаука 15% 10
Биљана Уларџић ТИО и информат. 100%   23

Разредна настава

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Драгица Ненадовић (замена директора) Разредна настава 100%   8
Бранимир Нинковић Разредна настава 100%   23
Верица Ерцеговчевић Разредна настава 100%   32
Славка Савић Разредна настава 100%   38
Соња Теодоровић (руководилац ИО) Разредна настава 100%   22
Биљана Мијатовић Разредна настава 100%   25
Весна Кузмановић Разредна настава 100%   21
Весна Остојић Разредна настава 100%   24
Рада Стокановић  Разредна настава 100%   2
Светлана Поповић-Станојчић Разредна настава 100%   24