O ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“КЛЕЊЕ

Назив школе ОШ „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ(од 01.09.2004.)
Ранији назив ОШ „Душан Остојић“ (1873 -01.09.2004.)
Година оснивања 1873. година
Адреса Дринска 1, 15357 Клење
Телефон/факс 015/457-026 (директор,рачуноводство) 015/457-737 (секретар)
Званични мејл школе os.klenje@ptt.rs
Сајт skolaklenje.edu.rs
Име и презиме директора школе Драгана Којић (професор разредне наставе)
Прослава Дана школе 13.мај
Матерњи језик Српски
Страни језици који се изучавају Енглески и руски
Издвојена одељења 1.Црнобарски Салаш(четвороразредно одељење) 2.Очаге(четвороразредна комбинована одељења)

ОШ „ Лаза К.Лазаревић“, Клење основана је 1873.године, под називом ОШ“ Душан Остојић“, Клење. Од 1973. године, установа наставља рад у новој школској згради , а стара школска зграда је адаптирана у салу за физичко васпитање. У просеку нашу школу годишње похађа око 340 ученика. У овој школској години школа има укупно 265 ученика.

Решењем о давању сагласности,  Министарства просвете и спорта број 611-00-00279/2004-03 од 01.09.2004.године,  установа мења назив у ОШ „ Лаза К.Лазаревић“, Клење.

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем Фи бр.57/05 од 29.07.2005.године.Уписана је Катастар непокретности КО Клење, на кат.парц.1768 у укупној површини од 89 а и 21 м2.Укупна површина сале је 228,48 м2, од чега је површина саме сале без пратећих просторија 167,08 м2.

Установа  има и два издвојена одељења- у Салашу Црнобарском и у Очагама, где наставу похађају ученици првог циклуса основног образовања и васпитања.

У Црнобарском Салашу постоје четири разреда првог циклуса по једно одељење. Укупно четири одељења.

У Очагама су 2 комбинована одељења, у једном одељењу је комбинација разреда II и IV а у другом одељењу I и III разред.

Матична школа има један  спрат – у приземљу се налазе: просторија за помоћне раднике, просторија за домара, четири учионице од којих је једна кабинет за хемију,  трпезарија и санитарни чвор. Тоалети се састоје од осам женских кабина и четири мушке кабине са по два лавабоа. На спрату се налазе четири учионице, од којих се једна користи као дигитална учионица, наставничка канцеларија, канцеларија секретара, канцеларија шефа рачуноводства и административних радника и канцеларија директора школе. На спрату се налази и  школска библиотека која је пре две школ. године обогаћена књигама у вредности 75000 динара( средства Министарства просвете науке и технолошког развоја).Укупно  има 7405 књига.