Бројно стање ученика и одељења школске 2019/2020. године

ПРВИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ I1 18 9
ИО САЛАШ I2 10 4
ИО ОЧАГЕ I3 3 2
  31 15
ДРУГИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ II1 13 6
ИО САЛАШ II2 7 4
ИО ОЧАГЕ II3 6 3
  26 13
ТРЕЋИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ III1 16 7
ИО САЛАШ III2 11 3
ИО ОЧАГЕ III3 3 2
  30 12
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ IV1 32 12
ИО САЛАШ IV2 15 9
ИО ОЧАГЕ IV3 3 1
  50 22
ПЕТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ V1 16 9
КЛЕЊЕ V2 19 8
  35 17
ШЕСТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VI1 20 9
КЛЕЊЕ VI2 18 12
  38 21
СЕДМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VII1 17 8
КЛЕЊЕ VII2 17 11
  34 19
ОСМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VIII1 20 9
КЛЕЊЕ VIII2 20 8
  40 17
Укупно ученика Клење 226
Укупно ученика ИО Ц.Салаш 43
Укупно ученика ИО Очаге 15
∑ ученика 1 циклус :137      ∑ ученика  2 циклус :147 Укупан број ученика: 284