Јавна набавка – Услуга извођења екскурзија број 2/2019 – додела уговора

Јавна набавка – Услуга извођења екскурзија број 2/2019 – додела уговора

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга-број 2/2019-услуга извођења екскурзија ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи ученика од првог до четвртог разреда.