ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Драгана Којић Директор (од 06.07.2015.) 100% Учитељски Факултет   17
Раденка Грујић Секретар 100% Правни факултет 10
Бојана Кузмановић Педагог 100% Филозофски факултет 1
Александра Станишић Библиотекар(50%)   50% 2
Дивка Дрезгић Шеф рачуноводства 100% 27
Којић Живанко   Административно-финансијски радник 50% 18

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Слађана Зорбић Чистачица 100% 18
Милица Марић Чистачица 100% 15
Миланка Лацковић Чистачица 82,22% 4
Владан Лацковић-Очаге Чистачица 100% 15
Славенка Теодоровић Чистачица 100% 2
Слободан Теодоровић Домар-мајстор одржавања 100% 8

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Стручно веће за језике

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Александра Станишић Српски језик   44, 44% 2
Ивана Ракић Српски језик 44,45% 2
Бојана Милосављевић Српски језик 100% 10
Катарина Машић Енглески језик 100% 18
Миланка Бошеска-(Јелена Јокић замена) Енглески језик   90% 14
Наталија Вуковић Руски језик 88,89% 7

Стручно веће за друштвене науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Рада Стокановић Историја 40% 2
Синиша Благојевић Историја   30% 24
Весна Станојчић Географија 70% 19

Стручно веће за природне науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Гордана Милинковић Физика   60% 8
Ивона Павловић Хемија 40%   10
Бранислав Коларић Математика Информатика 98%   4
Јасмина Цветиновић Математика Информатика 98%   10
Јелена Стевановић Биологија 50% 7
Гордана Пајић Биологија 30% 9

Стручно веће за уметност и вештине

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Велинка Мирковић Музичка култура 50%   27
Данка Милићевић Ликовна култура 40% . 18
Миодраг Савић Физичко васпитање 100%   34
Саша Мартић Физичко васпитање 20% . 5
Стеван Остојић Веронаука 75% 10
Данијел Стокановић веронаука 15%   8
Биљана Уларџић ТИО и информат. 100%   21
Стојан Аничић Ликовна култура и Цртање сликање вајање 15%   20

Разредна настава

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Драгица Ненадовић (замена директора) Разредна настава 100%   6
Бранимир Нинковић Разредна настава 100%   21
Верица Ерцеговчевић Разредна настава 100%   30
Славка Савић Разредна настава 100%   36
Соња Теодоровић (руководилац ИО) Разредна настава 100%   19
Биљана Мијатовић Разредна настава 100%   22
Весна Кузмановић Разредна настава 100%   19
Весна Остојић Разредна настава 100%   22
Ратко Мијатовић   Разредна настава 100%   38
Светлана Поповић-Станојчић Разредна настава 100%   22