ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Драгана Којић Директор (од 06.07.2015.) 100% Учитељски Факултет   19
Раденка Грујић Секретар 100% Правни факултет 14
Бојана Кузмановић Педагог 100% Филозофски факултет 4
Александра Станишић Библиотекар   22,22% 5
Бојана Милосављевић Библиотекар 11,11% 14
Биљана УларџићБиблиотекар 16% 24
Дивка Дрезгић Шеф рачуноводства 100% 30
Маријана Милински Административно-финансијски радник 50% 4

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Радно место Проценат ангажовања у школи Године радног стажа
Слађана Зорбић Чистачица 100% 23
Милица Марић Чистачица 100% 20
Миланка Лацковић Чистачица 82,22% 4
Владан Лацковић- Очаге Чистачица 100% 18
Славенка Теодоровић Чистачица 100% 5
Слободан Теодоровић Домар-мајстор одржавања 100% 11

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Стручно веће за језике

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Александра Станишић Српски језик   77, 78 5
Бојана Милосављевић Српски језик 88,89% 14
Катарина Машић Енглески језик 100% 21
Наташа Матић Енглески језик   20% 15
Тијана Илинчић Енглески језик 20%
Марија Јокић Руски језик 77,77% 3

Стручно веће за друштвене науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Коста Павловић Историја 30% 7 месеци
Синиша Благојевић Историја   30% 27
Весна Станојчић Географија 60% 22

Стручно веће за природне науке

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Данијела Марковић Физика   30 %
Ивона Павловић Хемија 40%   14
Бранислав Коларић Математика Информатика Физика 98%   8
Јасмина Цветиновић Математика Физика 98%   12
Јелена Стевановић Биологија 50% 12
Гордана Пајић Биологија 20% 25

Стручно веће за уметност и вештине

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Велинка Мирковић Музичка култура 45%   30
Данка Милићевић Ликовна култура 40% . 21
Миодраг Савић Физичко васпитање 100%   37
Владимир Стевановић Физичко васпитање 5 % 2
Стефан Богдановић Веронаука 65% 2
Данијел Стокановић Веронаука 15% 11
Биљана Уларџић ТИТ и информат. 85%   24

Разредна настава

Име и презиме Наставни предмети/ Одељења Проц. ангаж.у шк. Године радног стажа
Драгица Ненадовић (замена директора) Разредна настава 100%   9
Бранимир Нинковић Разредна настава 100%   25
Верица Ерцеговчевић Разредна настава 100%   33
Славка Савић Разредна настава 100%   39
Соња Теодоровић (руководилац ИО) Разредна настава 100%   23
Биљана Мијатовић Разредна настава 100%   26
Весна Кузмановић Разредна настава 100%   22
Весна Остојић Разредна настава 100%   25
Светлана Поповић-Станојчић Разредна настава 100%   25