ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД 2021-2025. ГОДИНЕ

Годишњи план рада 2021-2022. године

Анекс Годишњг плана 2021-2022. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА 2021/22. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2022/23. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ

БИЛАН СТАЊА – АКТИВА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ОДГОВОР ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2023/24. ГОДИНУ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА (ИЗМЕНА)

ОДЛУКА – ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2023/24. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ