РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
24.09. 6-1,6-2 30.10. 8-1,8-2
14.10. 8-1,8-2 18.10. 5-1, 5-2
24.10. 7-1,7-2,6-1,6-2 6.11. 7-1,7-2
8.11. 5-1,5-2 15.11. 6-1,6-2
28.11. 7-1,7-2 16.12. 8-1,8-2
18.12. 7-1,7-2 20.12. 5-1,5-2
23.12. 6-1,6-2 15.01. 7-1,7-2,8-1,8-2
17.01. 5-1,5-2,6-1,6-2 / /

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
8.10. 5-2 10.10. 8-2,5-1
11.10. 7-1,7-2,8-1 29.10. 6-1
31.10. 6-2 03.12. 5-2
6.12. 7-1,7-2,8-1 10.12. 5-1,8-2
14.01. 6-1 15.01. 6-2

МАТЕМАТИКА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
26.09. 7-1,7-2 27.09. 8-1,8-2
07.10. 5-1,5-2 11.10. 6-1,6-2
28.10. 8-1 31.10. 8-2
04.11. 7-1,7-2,5-1,5-2 06.11. 6-1,6-2
22.11. 8-1,8-2,7-1 02.12. 7-2
06.12. 6-1,6-2 16.12. 5-1,5-2
17.12. 8-1 25.12. 7-1,7-2
26.12. 8-1,8-2 10.01. 5-1.5-2,6-1,6-2
22.1. 8-1,8-2 23.01. 5-1,5-2,7-2

РУСКИ ЈЕЗИК

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
31.10. 7-1,7-2 14.11. 8-1,8-2
11.12. 6-2 12.12. 6-1

ФИЗИКА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
23.09 8-1,8-2 30.09. 7-1,7-2
09.10. 6-1,6-2 18.11. 8-1,8-2
29.11 7-1,7-2 04.12. 6-1,6-2
23.12. 7-1,7-2,8-1,8-2 22.01. 6-1,6-2

ХЕМИЈА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
15.10. 7-1,7-2 22.10. 8-1,8-2
04.12. 8-1,8-2 10.12. 7-1,7-2
21.01. 7-1,7-2,8-1,8-2 / /

БИОЛОГИЈА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
25.9. 7-1,7-2 03.10. 5-1
15.10. 8-1,8-2 21.10. 5-2,6-1,6-2
29.10. 5-1 12.11. 8-1,8-2
14.11. 7-2 20.11. 7-1,5-2
21.11. 6-1,6-2 28.11. 5-1
08.01. 7-2 09.01. 6-1,6-2
13.01. 5-2 16.01. 5-1,7-1

ТИО и ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
28.10. 8-2 29.10. 7-1,7-2
31.10 8-1 04.11. 6-2
12.11. 6-1 16.12. 6-2
17.12. 7-2 24.12. 6-1
25.12. 7-2 26.12. 5-2
27.12. 5-1 09.01. 8-1
13.01. 8-2 / /

ИСТОРИЈА

ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ ОДЕЉЕЊЕ
18.10. 7-1,7-2 01.11. 6-1,6-2
13.12. 7-1,7-2 20.12. 6-1,6-2

МЛАЂИ РАЗРЕДИ
1-1
ПРЕДМЕТИ:

СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15.10.2019. 17.10.2019. 29.10.2019.
31.10.2019. 28.01.2020. 28.11.2019.
9.12.2019.    
     
     
     
     

1-2
ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
20.09.2019. 31.10.2019. 28.01.2020. 30.10.2019.
14.10.2019. 10.12.2019. / 29.11.2019.
21.10.2019. 30.01.2020. / /
28.11.2019. / / /
24.12. 2019. / / /

1-3
ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
20.09.2019. 15.10.2019. 17.10.2019. 30.10.2019.
14.10.2019. 31.10.2019. 28.01.2020. 28.11.2019.
21.10.2019. 9.12.2019.    
21.11.2019.      
2.12.2019.      
23.12. 2019.      
23.01.2020.      

2-1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
11.9.2019. Иницијални тест 6.9.2019. Иницијални тест 1.10.2019. тест 03.10.2019.
30.9.2019. тест 15.10.2019. Диктат 28.11.2019. тест 24.10.2019.
25.10.2019. тест 5.11.2019. тест 26.12.2019. тест 02.12.2019.
6.11.2019. тест 27.11.2019. тест   23.12.2019.
18.11.2019. тест 17.12.2019. тест    
6.12.2019. тест      
13.1.2020. тест      
29.1.2020. тест      

2-2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
11.9.2019. Иницијални тест 6.9.2019. Иницијални тест 1.10.2019. тест 02.10.2019.
30.9.2019. тест 15.10.2019. Диктат 28.11.2019. тест 30.10.2019.
25.10.2019. тест 5.11.2019. тест 26.12.2019. тест 04.12.2019.
6.11.2019. тест 27.11.2019. тест   27.12.2019.
18.11.2019. тест 17.12.2019. тест    
6.12.2019. тест      
13.1.2020. тест      
29.1.2020. тест      

2-3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
9.9.2019. Иницијални тест 6.9.2019. Иницијални тест 14.10.2019. тест 02.10.2019.
16.9.2019. тест 11.09.2019. Диктат 11.12.2019. тест 24.10.2019.
2.10.2019. тест 14.10.2019. тест 20.01.2020. тест 11.12.2019.
15.10..2019. тест 04.11.2019. тест   15.01.2020.
31.10.2019. тест 26.11.2019. тест    
25.11.2019. тест 09.12.2019.    
10.01.2020. тест /    
29.1.2020. тест      

3-1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
3.9.2019. год. иницијални тест 26.9.2019.год. контролна вежба 6.9.2019.год. иницијални тест 25.9.2019.год. писмена  вежба   / 30.09.2019.
31.10.2019.год. контролна вежба 30.10.2019.год. контролна вежба   29.10.2019.год. контролна вежба 28.10.2019.
26.11.2019.год. контролна вежба 22.11.2019.год. први писмени задатак   28.11.2019.год. контролна вежба 02.12.2019.
20.12.2019.год. контролна вежба 18.12.2019.год. контролна вежба 26.12.2019.год. контролна вежба 24.12.2019.
24.1.2020.год. контролна вежба   /   /    

3-2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
3.9.2019. го 26.9.2019.год.   6.9.2019.год. 25.9.2019.год.     / 02.10.2019.
31.10.2019.год. контролна вежба 30.10.2019.год. контролна вежба   29.10.2019.год. контролна вежба 06.11.2019.
26.11.2019.год. контролна вежба 22.11.2019.год. први писмени задатак   28.11.2019.год. контролна вежба 04.12.2019.
20.12.2019.год. контролна вежба 18.12.2019.год. контролна вежба 26.12.2019.год. контролна вежба 27.12.2019.
24.1.2019.год. контролна вежба   /   /    

3-3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВ0 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
9.09.2019. 6.09.2019. 29.10.2019. 02.10.2019.
26.09.2019. 25.09.2019. 28.11.2019. 06.11.2019.
31.10.2019. 30.10.2019. 26.12.2019. 05.12.2019.
26.11.2019. 22.11.2019.   25.12.2019.
20.12.2019. 18.12.2019.    
24.01.2019.      

4-1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
5.9.2019. год. иницијални тест 30.9.2019.год. контролна вежба 6.9.2019.год. иницијални тест 27.9.2019.год. контролна вежба 26.9.2019.год. контролна вежба  
28.10.2019.год. први писмени задатак 18.10.2019.год. први писмени задатак   29.10.2019.год. контролна вежба 09.10.2019. тест
22.11.2019.год. контролна вежба 18.11.2019.год. контролна вежба   28.11.2019.год. контролна вежба  
25.12.2019.год. други писмени задатак 11.12.2019.год. други писмени задатак 20.12.2019.год. контролна вежба 26.12.2019.год. контролна вежба 10.12.2019. тест

4-2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
5.9.2019. год. иницијални тест 30.9.2019.год. контролна вежба 6.9.2019.год. иницијални тест 27.9.2019.год. контролна вежба 26.9.2019.год. контролна вежба 02.10.2019.
28.10.2019.год. први писмени задатак 18.10.2019.год. први писмени задатак   29.10.2019.год. контролна вежба 30.10.2019.
22.11.2019.год. контролна вежба 18.11.2019.год. контролна вежба   28.11.2019.год. контролна вежба 29.11.2019.
25.12.2019.год. други писмени задатак 11.12.2019.год. други писмени задатак 20.12.2019.год. контролна вежба 26.12.2019.год. контролна вежба 27.12.2019.

4-3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:

МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
30.9.2019.год. контролна вежба 27.9.2019.год. контролна вежба 23.10.2019.год. контролна вежба 02.10.2019.
25.10.2019.год. први писмени задатак 18.10.2019.год. први писмени задатак   11.12.2019.год. контролна вежба 30.10.2019.
22.11.2019.год. контролна вежба 18.11.2019.год. контролна вежба     05.12.2019.
24.12.2019.год. други писмени задатак 11.12.2019.год. други писмени задатак 23.12.2019.год. контролна вежба   26.12.2019.
24.01.2020. 15.01.2020.    

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Драгана Којић
РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *